Geef je idee over het complex project Lindekensbaan?

Groene ruimte in plaats alles vol te bouwen

Alles is nu zoal volgebouwd en denk eens aan het verkeer dat de omliggende wegen extra gaat belasten, ik pleit dan liever voor een groene ruimte zonder al die bebouwing waar men kan wandelen voor ouderen en een speeltuin, Deze gemeente denkt alleen aan prestige en geld! ze zouden beter geld steken in de bestaande infrastructuur, zoals het zwembad tijd voor verandering van beleid