Geef je idee over het complex project Lindekensbaan?

Integratie alternatieve spooroverweg

In het mobiliteitsplan wordt opgenomen om de bovengrondse spooroverweg te gaan supprimeren. In de stationssteenweg is geen ruimte om een brug of tunnel te voorzien met de bestaande bebouwing. Deze site is vrij van bebouwing en bied een geschikte locatie om via een brug of tunnel een alternatieve noord-zuid verbinding te realiseren. Aan de overzijde kunnen de mogelijkheden bekeken worden aansluitend op de bedrijfsgebouwen en zo terug verbinding te maken met stationssteenweg.