Het project in detail

MEER VROUW OP STRAAT – Dien hier je suggestie in voor een dame die volgens jou een straatnaam verdient!

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond ‘meer vrouw op straat’. In het gelijknamige Canvas-programma, gaat Sofie Lemaire op zoek naar vrouwen uit de recente en niet zo recente geschiedenis die een plek in het straatbeeld verdienen. Doorheen de geschiedenis hebben heel wat vrouwen fantastische dingen gepresteerd, bedacht en bereikt. Jammer genoeg is iemand vergeten hun namen te noteren, hun verhalen te onthouden en hen in een geschiedenisboek te zetten. En die vergetelheid toont zich ook in ons straatbeeld. Daar is gemiddeld amper 7% van alle straatnamen in Vlaanderen die verwijzen naar een persoon, naar een vrouw vernoemd.

Helaas komen in de straatnamen in onze gemeente ook maar bijster weinig vrouwennamen aan bod, maar daar willen we dus verandering in brengen.

 

PROCEDURE STRAATNAAMGEVING

Namen van straten, pleinen, wegeltjes,… worden gekozen volgens een vaste procedure en in overeenstemming met het 'Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen' . Het bestuur vraagt eerst advies aan de cultuurraad, die voorstellen doet op basis van historisch onderzoek. De cultuurraad maakt het advies over aan het college van burgemeester en schepenen, dat beslist over de voorlopige naam, waarna deze door de gemeenteraad voorlopig wordt vastgesteld. Hierna volgt een openbaar onderzoek van 30 dagen waarbij bezwaren kunnen ingediend worden. Tot slot volgt de definitieve vaststelling van de nieuwe naam door de gemeenteraad.

 

WELKE VROUWENNAMEN KOMEN IN AANMERKING?

Om in de toekomst meer straten naar vrouwen te vernoemen, wil het bestuur graag een lijst samenstellen met namen van dames die een belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis. Belangrijk is wel dat het om overleden personen gaat én ze van belang zijn geweest voor onze gemeente vanuit historisch, wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt.