Meemakers? Wat is het? Hoe werkt het?

Een ‘meemaker’ denkt en werkt samen met het lokaal bestuur, de buren, de school, de vereniging, vrienden of familie aan een project om Nijlen (nog) beter te maken. Wij geven burgers hiermee de kans om zelf een initiatief op te starten en uit te werken, in samenwerking met andere burgers en de gemeente.

Via dit online platform geef je onze meerjarenplanning vorm!

Jij bepaalt mee waar het bestuur over nadenkt en hoe jij hier zelf bij betrokken wil worden.

Geef je visie over de verschillende beleidsdomeinen, en wij bekijken hoe we dit naar de praktijk kunnen vertalen. Dit mag over alle beleidsdomeinen (dienstverlening, welzijn, openbaar groen, mobiliteit, …) Meer info hierover vind je bij onze beleidsdoelstellingen.

Niet alleen online

Vanaf 5 september verschijnen meemakers (medewerkers) op verschillende evenementen zoals de opendeurdag van de brandweer op 8 september, de markt, kermissen en het spektakel over Diamant. Zij delen postkaarten uit waar je meteen je idee kan neerpennen of neem je postkaart mee en denk er thuis eens over na met vrienden en familie om het later bij het onthaal af te geven of op dit platform in te vullen.

Zet 7 november in je agenda!

Om 20u op 7 november in Gemeenschapscentrum ’t Dorp bekijken we samen hoe we al deze ideeën concreet vertalen in praktische afspraken. Je kan er je idee nog verduidelijken of ons vragen stellen waar nodig. Heb je zelf nog geen idee uitgewerkt of ingediend? Geen probleem, kom zeker langs, dan krijg je daar zeker inspiratie of kan je meedenken rond een bestaand idee. 

Inspiratie nodig?

Meer en meer burgers starten zelf een project op of zoeken een vereniging waar ze samen rond iets kunnen werken. Onze Nijlense ‘zappers’ werken bijvoorbeeld vrijwillig rond zwerfvuil en krijgen hierbij ondersteuning van de gemeente. Maar ook lokale wijkinitiatieven zoals een gemeenschappelijk tuinhuis, deelwagens, carpoolrondes, buurtbankjes, leefstraten, … kunnen hier gelanceerd worden.

Nog meer voorbeelden

En er zijn er nog vele voorbeelden te bedenken. In de komende Gemeentekroniek lees je bv. alles over het nieuwe project ‘lekker lokaal’. Daarvoor zoeken we een vrijwilliger om een ‘buurderij’ onder zijn of haar hoede te nemen. Je leest in de Gemeentekroniek van begin september ook een interview met twee Nijlenaars die al vele jaren aan autodelen doen. En er is nog meer mogelijk: buurtwinkels, autodelen, reparatiecafés en ga zo maar door.

Wat zijn onze doelstellingen?

  1. Nijlen zet dienstverlening centraal om klantgericht en efficiënt te zijn
  2. Nijlen zorgt voor een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke leefomgeving om burgers ruimte te geven
  3. Nijlen voert een pro-actief, geïntegreerd sociaal beleid zodat mensen weerbaar zijn
  4. Nijlen maakt een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod mogelijk zodat elke Nijlenaar kan genieten in de eigen omgeving
  5. Nijlen helpt burgers gedurende hun levensloop bij hun persoonlijke ontwikkeling zodat ze blijvend kunnen groeien en schitteren
  6. Nijlen is klimaatneutraal in 2050 met het oog op de levenskwaliteit van onze toekomstige generaties
  7. Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk ‘Nijlen’
  8. We houden Nijlen financieel gezond