Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Van het Mussenpad een fietsstraat maken.

Deze straat wordt door veel fietsers (maar ook voetgangers) gebruikt als doorsteek om o.a. naar school te gaan. Als het Mussenpad een fietsstraat wordt met snelheidsbeperking tot 30 km/u, kan dit op een veilige manier. Een snelheid van meer dan 30 km/u is ook niet nodig in een doodlopende straat met een vrij gevaarlijke bocht en een speelpleintje op het einde.

De uitwerking bestaat er enkel in om twee verkeersborden 'fietsstraat' te plaatsen.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 2 jaren geleden

    Bedankt voor je idee! Dit bekijken we zo snel mogelijk verder in het maandelijks overleg mobiliteit. Het inrichten van een fietsstraat brengt inderdaad snelheidszone 30 met zich mee en zorgt ervoor dat fietsers niet mogen ingehaald worden. Echter dienen we ook te bekijken of er nog andere maatregelen nodig zijn om dit te handhaven. In praktijk blijkt immers dat bordjes alleen vaak niet (voldoende) worden gerespecteerd. Een fietsstraat is ook vooral interessant op plaatsen waar veel fietsers komen, deze dienen goed gekozen te worden gezien we anders van elke straat in woonwijken een fietsstraat zouden kunnen maken. Daarnaast zijn we ook bezig met de opmaak van het mobiliteitsplan waarin we goede wijkcirculatie willen garanderen die een einde maakt aan te hoge snelheden en eventueel sluipverkeer. We bekijken dit dus ook op een hoger niveau. Tenslotte lijkt een gesprek met zowel de buurtbewoners als de omliggende scholen nodig om te sensibiliseren rond deze problematiek. De achteringang van de school is in principe enkel bedoeld om gebruikt te worden door fietsers en voetgangers. Dit wordt dus zeker verder bekeken!