Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Van alle straten van minder dan 6m breedte zonder fietspad een fietsstraat maken.

Comfort en veiligheid voor de fietsers en wandelaars. Sluikverkeer weghouden en voor bewoners een rustigere en veiliger straat creëren. Het is een goedkoop en goed middel om een goede sfeer te creëren voor traag verkeer , en zet mensen aan om minder de auto te nemen.

Mee de planning maken.

Wil met iemand van de gemeente eens rondrijden in Bonheiden. Het voorbeeld van een gemeente qua fietsstraten.

Reacties
 • Postbus G

  ongeveer 2 jaren geleden

  Bedankt voor je idee! Zoals je misschien al hebt gehoord is het lokaal bestuur Nijlen momenteel bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. De ambitie hier ligt erop om de ‘modal shift’ of de manier waarop mensen zich verplaatsen, positief te beïnvloeden en meer fiets- en wandelverkeer te stimuleren. We maakten reeds een inventaris van de bestaande situatie en gekende knelpunten en analyseren momenteel mobiele verkeersdata waarbij we de verkeersstromen in kaart brengen. De volgende stap is de afstemming van het snelheidsregime en de verkeerscirculatie op het gebruik van elke weg met als doel in elke wijk een nieuwe verkeerscirculatie te implementeren die ervoor zorgt dat de snelheid naar omlaag gaat en er geen of minder sluipverkeer mogelijk is door een woonwijk. Zo komen we automatisch tot wijken waar enkel bestemmingsverkeers is en er dus meer ruimte komt om te fietsen en te wandelen. Uiteraard is dit een gedragsverandering die over lange tijd gespreid zal gaan, maar waar we nu al met gerichte sensibiliseringsacties op willen inzetten en dit zullen blijven doen in de toekomst. In de komende maanden zullen we dit dus in het groot geheel bekijken en tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar zullen er concrete acties uit deze verkeersanalyse komen die ervoor zorgen dat we op een coherente en op elkaar afgestemde manier verkeersingrepen kunnen doen om Nijlen samen veiliger te maken.

  • Rene B

   ongeveer 2 jaren geleden

   De bewoners van de dorpscentra langs de gewestweg (Nijlen en Kessel) zijn het beu dat zij steeds meer verkeer voor hun deur zien passeren omdat in aanliggende straten verkeersremmende maatregelen worden getroffen waardoor het verkeer naar de gewestweg wordt gedwongen ! Ook zij hebben recht op gezonde lucht en minder verkeerslawaai. Voor de gemeente is de gewestweg een makkelijk excuus als uitweg voor de klachten van de aanliggende straten want over de gewestweg zijn zij niet bevoegd om daar verkeersontmoedigende ingrepen te doen. Dit kan zo niet langer. De lasten moeten verdeeld worden over alle straten.

   • Jan S

    ongeveer 2 jaren geleden

    Doordat er veel minder auto's rijden zal zo wie zo minder uitlaatgassen zijn. Je zal ook niet constant achter een fietser moeten rijden. Ga de proef op de som nemen in Bonheide en Putte. Daar hebben ze van de meeste smalle landbouwwegen fietsstraten gemaakt , met het gevolg dat de meeste wagens gewoon langs de gewestwegen rijden en het verkeer in de fietsstraten met 90% is verminderd.

    • Jan S

     ongeveer 2 jaren geleden

     Doordat er veel minder auto's rijden zal zo wie zo minder uitlaatgassen zijn. Je zal ook niet constant achter een fietser moeten rijden. Ga de proef op de som nemen in Bonheide en Putte. Daar hebben ze van de meeste smalle landbouwwegen fietsstraten gemaakt , met het gevolg dat de meeste wagens gewoon langs de gewestwegen rijden en het verkeer in de fietsstraten met 90% is verminderd.

     • Rene B

      ongeveer 2 jaren geleden

      Een auto die zeer traag achter een fietser moet blijven, zoals in een fietsstraat, produceert tot 3x toe meer uitlaatgassen. Een fietsstraat wordt zo zeer ongezond voor de omwonenden. De gevels van de woningen worden zwart van de uitlaatgassen die blijven hangen.