Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Opvang van het regenwater van de kerk van Kessel in een infiltratieput in het naastliggende grasveld.

Strijd tegen de verdroging. Het regenwater vloeit nu naar de riolering en het zuiveringsstation !

Nazicht van de bestaande aansluiting.

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 2 jaren geleden

    Bedankt voor je idee! Als gemeente maken we momenteel volop plannen voor de ‘tuin’ van de kerk en het landschapspark achteraan dat zal worden gerealiseerd door de bouw van de nieuwe school voor Kessel-dorp. We nemen dit zeker mee!. Als gemeente leggen we onze plannen hiervoor voor aan onze burgers op 19 september tijdens een infomarkt. Altijd welkom om een kijkje te komen nemen en je mening te delen.