Wat wil jij samen met de gemeente Nijlen realiseren?

Overstekenden groeperen om minder fille te hebben aan schoolpoorten op N13

Aan de schoolpoorten, langs de N13, worden de overstekenden geholpen doordat de gemachtigde opzichters het verkeer stil leggen. Dit geeft telkens aanleiding tot file met de daarbij horende uitlaatgassen en geluidshinder. 5 keer het verkeer stil leggen omdat er achtereenvolgens, gespreid, 5 personen aankomen om over te steken is dus zeer nefast voor het milieu en voor een vlot verkeer (wat we toch allemaal willen !) De overstekenden en de opzichter zouden kunnen overgaan tot een groepering tot bijvoorbeeld minimum 5 personen alvorens het verkeer stil te leggen.

Observatie van de werking voor en na deze wijziging

Reacties
  • Postbus G

    ongeveer 2 jaren geleden

    Bedankt voor deze melding, we zullen de gemachtigde opzichters van dienst vragen om de overstekers zoveel mogelijk te groeperen, voor zover dit nog niet gebeurt. Echter is het belangrijk om weten dat de gemeente bewust kiest om het STOP-principe toe te passen. Dit wil zeggen dat er voorrang wordt gegeven aan de Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en dan pas aan Personenwagens. Filevorming is uiteraard niet wenselijk, maar voetgangers hebben nu eenmaal voorrang aan een zebrapad, zelfs op een gewestweg.