Sportclubs bereiken ZELF wat ze willen!

In 2020 wil het lokaal bestuur werk maken van een nieuwere, modernere manier om sportclubs te ondersteunen. De ondersteuning is er voor de sportclubs en moet dus worden gestuurd door de sportclubs.

De digitale bevraging is dan ook een verderzetting van het sportcafé brede sportclubs ondersteuning & subsidiëring.

Het doel is dat we de sportclubs zo helpen om ZELF te bereiken wat ze willen.

Wat is brede sportclubondersteuning:

Alles van promotie, website, boekhouding, ledenbeheer, lidgelden, trainers, vrijwilligersbeleid, sportraad, tot evenementen, …

Wat is subsidiëring:

Alle financiële middelen die het lokaal bestuur jaarlijks ter beschikking stelt van de sportclubs.

Hoe werkt het:

Op de sportraad zijn al verschillende thema's behandeld en besproken. Nu is het aan alle clubs om hun mening te geven over deze thema's,vragen en antwoorden via de comments. Deze worden dan nadien gebundeld en voorgelegd aan de sportraad ter goedkeuring.