Brede sportclubondersteuning en subsidiëring

Ondersteuning sport van het lokaal bestuur

Welke ondersteuning ken je?

Subsidies, Opleidingen (financieel en praktisch), Ondersteuning bij wedstrijden, Logistieke, ondersteuning, Huur accommodatie, Medewerkers zijn wel makkelijk bereikbaar voor meer informatie

Van welke ondersteuning maak je gebruik?

Subsidies, Accommodatie, Logistiek, Opleiding, Wedstrijden, ...

Welke ondersteuning mis je?

In betaalbare zaal met verbruiksmogelijkheden, Ondersteuning nieuwe locatie, Duidelijkere invulformulieren, Vraagstelling subsidies, Accommodaties verbeteren, Accommodatie openstellen voor verenigingen die ze kunnen beheren, Verschil maken tussen inwoner en niet-inwoners, Kijken naar andere gemeente, Meer kenbaar maken sportclubs, Overzicht sportclubs website/link, Ondersteuning publiciteit (kroniek vaker bij mensen laten komen), formatie voor de aanvragen moeilijk te vinden, Veel informatie nodig alvorens je kan aanvragen, ...

Suggesties voor de subsidiëring?

Verhouding inwoners/niet-inwoners is niet in evenwicht

Suggesties voor de brede sportclubondersteuning:

Meer subsidies ipv. kampioenenhulde, Gezamenlijk sportcomplex waar de sportclubs de cafetaria beheren en dus ook aan verdienen.

Reacties
 • Gerry L

  ongeveer 2 jaren geleden

  Idd, afschaffen kampioenhulde zoals bij de meerderheid van de clubs te horen is (uiteraard niet overal), dat budget kan je beter bezorgen aan de clubs zodat ze hiervan zelf iets mee kunnen doen. Vervang voor sportclubs die viering en bv. vrijwilligersontbijt door de deelname door een lokale aankoopbon, dan zijn clubs hier veel meer mee, ze kunnen hun eigen kampioenen vieren in eigen club of kunnen zelf de ondersteuning inzetten bij evenementen die ze zelf doen. Dit versterkt volgens mij de wisselwerking tussen lokale middenstand (waar wij als clubs ook moeten van leven mbt sponsoring) en binnen de club is er een (kleine) symbolische steun. Het platvorm van de huidige kampioenenviering is kostelijk, achterhaald en meer en meer een vorm media evenement voor politieke klasse. Bovendien is het begrip van kampioen redelijk uitgehold, dus zet het budget in op andere mogelijkheden (bv in basissubsidies zodat iedereen daar aan ''wint'') En gezamelijk sportcomplex (als onze huidige ''te oud'' worden) had mooi geweest, bv op de ondersteunende sportsite in het centrum aan de voetbal. Het evenementsplein, de parking, de omgeving die wordt betaald door de gemeenschap, dit had mooi geweest als er een grote (goedkope) hal was waarbij verenigingen mekaar konden treffen op dezelfde locatie

  • Sabine VH

   ongeveer 2 jaren geleden

   Vraag 5 (suggesties voor brede sportclubondersteuning): indien gezamenlijk sportcomplex daarin een zaal voor dans, met vloer uitsluitend voor dansactiviteiten (nu vaak zand op vloer, wat de vloer glad maakt), met kwalitatieve geluidsinstallatie en vooral ook spiegels.