Brede sportclubondersteuning en subsidiëring

Sportinfrastructuur in beheer van het lokaal bestuur

Wat zijn de problemen in de gehuurde sportinfrastructuur?

Dak en vloer, geen zwembad meer, nalatig onderhoud van de gemeente, betaalbare locatie waar tijdens de pauze ook iets kan worden gedronken voor meer sociaal contact,... Kerkeblokken: Temperatuur niet goed geregeld, zaal onvoldoende opgeruimd, niet voldoende gepoetst, deur niet altijd afgesloten, ...

Wat zijn de troeven van de gehuurde sportinfrastructuur?

Ruime zaal, toiletten die in orde zijn, voldoende parking, onderhoud en kosten gedragen door de gemeente,...

Welke verbetering(en) verwacht je op korte termijn?

Meer onderhoud, aandacht voor veiligheid, prijzen in de concessies, onderhoud na grote gebruikers verhogen, ...

Welke verbetering(en) verwacht je op lange termijn?

Terug een zwembad, geen duur zwembad (geen zotte kosten), betaalbare sportinfrastructuur.

Suggesties/ideeën voor het beheer van de sportinfrastructuur?

Aanwezige zaalwachters die duidelijk communiceren, zaalwachters die begrip opbrengen dat een sportclub 30 minuten heeft na de reservatie, gedeelde locatie voor meerdere sporten, samen ondersteunen, onkosten en inkomsten verdelen.

Reacties
  • Sabine VH

    ongeveer 2 jaren geleden

    Vraag 2 (troeven): helemaal eens met opsomming (geldt in ons geval voor G.C. 't Dorp) Vraag 3 (verbeteringen korte termijn): beter om 1 zaalwachter te hebben die van alles op de hoogte is ipv wisselende zaalwachters. Is ook motiverender voor zaalwachter zelf om te kunnen zorgen voor 'zijn/haar' zaal en bevordert communicatie en vlot verloop met verenigingen. Vraag 4 (verbeteringen lange termijn): vaste muziekinstallatie en kwaliteitsvolle geluidsboxen in grote zaal zouden een pluspunt zijn voor dans, toneel, musicals, enz. Dan hoeft niet elke organisatie apart met die installatie te slepen.